Navigácia

Partners

Vitajte na EduPage

                    Na stránke sa pracuje.

Streda 7. 10. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 7.10.2015)
Natália Barvirčáková (3.C)

Kalendár

Školský magazín

Milí študenti, 

pozrite si posledné číslo školského magazínu.

 • Nová www stránka školy

  11. 12. 2009

  Viac informácií o škole nájdete na stránke www.ssosgiraltovce.sk

 • Október patrí školskej knižnici

  Slovenská pedagogická knižnica 

  vyhlasuje 11. ročník celoslovenského projektu

  „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

  k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

 • Október patrí školskej knižnici - Záložka do knihy spája slovenské školy

  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

  vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc  v októbri 2015

  4. ročník celoslovenského projektu 

  pre stredné školy

  Záložka do knihy spája slovenské školy:

 • Svetový deň mlieka a zdravej výživy

  Pozývame Vás na tematický týždeň Svetového dňa mlieka a zdravej výživy

  Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre mladých ľudí.

 • Pomáhame nevidiacim vrátiť sa do života

  Dňa 25. septembra 2015 sa žiaci našej školy Matúš Mihok a Sebastián Kendra zúčastnia verejnej zbierky Biela pastelka.

  Zbierku organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

  Pripnutím spinky prejavujeme spolupatričnosť tým, ktorí potrebujú pomocnú ruku. 

  Všetkým, ktorí prispejú, vopred ďakujeme.

 • Osvienčim – Krakov – Wieliczka

  Bohatý program nám prinesie  začiatok októbra. Počas dvojdňového školského výletu navštívime poľské mesto Osvienčim

  Počas druhej svetovej vojny bol  Osvienčim pričlenený k Nemeckej ríši a bol tu vybudovaný najprv koncentračný tábor Auschwitz I v areáli bývalých kasární a neskôr na druhej strane mesta rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka). V koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz našlo smrť vyše milióna ľudí.

 • Notebooky ako darček

   

  Žiaci 1. A triedy študijného odboru škola podnikania sa  môžu tešiť z nových notebookov.

  V stredu 9. 9. 2015 im ich odovzdal riaditeľ školy PaedDr. Martin Koššala. Po podpísaní odovzdávacieho protokolu prešli  notebooky do rúk študentov. Radostne si ich odnášali domov.

  Nech Vám, naši milí študenti, dobre slúžia.

 • Čo nám prinesú prvé školské mesiace?

  Milí študenti, 

  september 2015 prinesie okrem povinností aj množstvo zaujímavých aktivít.

  Tí, ktorí sa chcú zdokonaliť v angličtine a spoznať niektoré krajiny Európy, sa môžu zapojiť do projektu Can you tell me the way to?... Tracing our European identity on foot.  

  Pre žiakov študijných odborov pripravujeme  už v októbri exkurziu na miesta bývalého koncentračného tábora v poľskom Osvienčime.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Vestibul našej školy sa 2. septembra 2015 zmenil na miesto plné ruchu a smiechu. Tváre starších študentov i váhavé pohľady prvákov, radosť z priateľov, narýchlo vyrozprávané prázdninové zážitky...  

  Šum ustal  až počas slávnostného  príhovoru riaditeľa školy PaedDr. Martina Koššalu. Ten vyjadril presvedčenie, že moderné informačno-komunikačné prostriedky, ktoré škola má, budú žiakom nápomocné. Pozval žiakov do medzinárodného projektu anglického jazyka. Predstavil pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

 • Rozdelenie teoretického vyučovania a odborného výcviku pre triedy učebného odboru

  Odborný výcvik od 14.9.2015 do 25.9.2015 má trieda II. C.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • 054 7322510
  0918 340777

Fotogaléria