Navigácia

Partneri

 Na stránke sa pracuje.

SSOŠ Giraltovce opäť boduje v medzinárodných projektoch

Nasledujúce dva roky budú mať učitelia a žiaci na SSOŠ v Giraltovciach opäť možnosť pracovať na medzinárodnej úrovni. Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+, tentoraz s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu je zapojených 9 európskych škôl, okrem Slovenska aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola sa pod vedením  Mgr. Jána Kopčáka stala hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt. Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podniknú pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých pochopíme spojenia medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja. Spolu sa naučíme čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Cieľom nášho záujmu budú rovnako i múzeá, národné parky, návštevy odborníkov ako sú historici, archeológovia, turisti, sprievodcovia, miestni ľudia a podobne. Získané informácie budú zakomponované do vyučovacích hodín, rovnako zverejnené na webovej stránke e-twinning. Vytvoríme tzv. sprievodcu pre objavenie historického, prírodného i kultúrneho dedičstva každej z krajín. Spoločným komunikačným jazykom bude opäť anglický jazyk, avšak okrem zlepšenia jazykových kompetencií očakávame i progres v IKT a prírodovednej oblasti. 

Prvú z krajín, ktoré sme v rámci projektu navštívili, bolo Švédsko. Mobilita pre učiteľov, ktorá bola zameraná na zosúladenie podmienok a ďalších krokov potrebných  pre realizáciu projektu, nám priniesla možnosť vidieť veľmi zaujímavú vyspelú európsku krajinu. Na vlastné oči sme mohli obdivovať novovybudovanú školu a rovnako sa dozvedieť viac o fungovaní švédskeho vzdelávacieho systému s konkrétnymi ukážkami hodín, čo bolo pre všetkých nás, učiteľov, nesmierne hodnotné a inšpiratívne. Absolvovali sme semináre zamerané na rôzne témy (CLIL, IKT nástroje...), ktoré nám pomôžu pri realizácii projektu i ďalšej práci. Okrem toho sme počas takmer týždňa spoznávali  mestské i prírodné zaujímavosti Švédska, ochutnali výborné švédske jedlo, zažili švédsku pohostinnosť, vľúdnosť a štedrosť. Rovnako sme prehĺbili aj naše medzinárodné priateľstvá a plní pozitívnych dojmov sa môžeme naplno pustiť do ďalšej práce. 

                                                                                          Mgr. Andrea Kytíková

      

                                                                                                                                            

Sobota 6. 2. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 6.2.2016)
Miroslav Juhas (1.F)
Pozajtra (Pondelok 8.2.2016)

Školský magazín

Milí študenti, 

pozrite si aktuálne číslo školského magazínu.

                         SSOS02

 

 • V piatok, 22.januára našu školu poctil svojou návštevou Ing. Jozef Húska CSc., ktorý k nám prišiel zo Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Doc. Húska, známy ako predseda združenia Magna Via, mal pre nás pripravenú  prednášku, počas ktorej nás informoval o historickej ceste Magna Via. Predstavil nám štáty, cez ktoré prechádza táto historická cesta, a nielen ona, ale aj ostatné cesty Unesca.

 • Poznávanie krás prírody, radosť z harmonického pohybu, pre lyžovanie takého typického, prekonávanie prvotných ťažkostí, ... – to všetko zažívajú študenti druhého ročníka školy podnikania a odboru hostinský, pretože v dňoch 18. - 22.1.2016 absolvujú lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici.

  Popri praktickým a teoretickým poznatkom z lyžovania získavajú vzťah k prírode, návyky na aktívne a bezpečné využívanie horského prostredia na svoju relaxáciu.

 • Dňa 14.1.2016 sa v priestoroch bardejovskej Hotelovej akadémie konalo obvodové kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórii, do ktorej bol zaradený žiak našej školy, Patrik Timko z 1.A, súťažilo 13 súťažiacich. Patrik v ťažkom konkurenčnom boji proti gymnazistom a žiakom obchodných akadémií zo 4 okresov, obsadil slušné 4. miesto.

 • Presne taký bol Deň otvorených dverí v SSOŠ Giraltovce. V priebehu dňa navštívili školu učitelia, ôsmaci a deviataci základných škôl z Giraltoviec, Hanušoviec nad Topľou, Kračúnoviec, Lomného, Okrúhleho, Marhane, Stropkova, Kolboviec a SZŠ Giraltovce. 

  Učitelia a majsterky odborného výcviku spolu so študentmi pripravili pre hostí pestrý program. Študenti odboru hostinský ponúkali flambované ovocie, kokteily, zeleninové šaláty i vianočné pečivo. Vestibul školy zdobili slávnostné tabule rôznych farieb. Posedieť ste si mohli pri chutnom čaji. Ak sa vám zapáčili cifrované jabĺčka, mohli ste si vyskúšať ich prípravu. Lákavé chute a vône dopĺňala v odborných učebniach školy podnikania atmosféra modernej vzdelávacej inštitúcie - prezentácia medzinárodných projektov, zahraničnej stáže pre študentov, možnosti praxe v cudzine, zaujímavé aktivity na tabletoch, prehliadka cvičných firiem...   A k tomu milé stretnutia, priateľské rozhovory žiakov i učiteľov.

 • Na Súkromnej strednej odbornej škole v Giraltovciach sa dňa 10. decembra 2015, teda presne na Medzinárodný deň ľudských práv, konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Táto olympiáda je najprestížnejšou celoštátnou súťažou študentov gymnázií a stredných odborných škôl v oblasti presadzovania ľudských práv a budovania právneho vedomia mladých ľudí. 

 •    Práve sme sa vrátili z krásnej túry. Prešli sme turistický chodník od Sivej Brady po Žehru a videli pamiatky, ktoré sú nielen slovenským, ale aj svetovým kultúrnym dedičstvom. Navštívili sme Spišskú Kapitulu, zastavili sme sa pri kaplnkách Spišského Jeruzalema, okolo hradieb Spišského hradu sme sa dostali ku gotickému kostolu v Žehre. Penzión v Spišskom Podhradí s drevom v krbe bol naším cieľom. Je nám tu fajn. Zajtra nás čaká spracovanie turistickej trasy,  chutný obed a cesta domov.

 • V dňoh 4.- 6. decembra sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy uskutočnilo stretnutie  žiakov z chorvátskej a našej školy. Naši noví priatelia pricestovali zo strednej školy v mestečku Dalj s názvom DALYA.

     Prvý deň začal prezentáciou školy našich chorvátskych partnerov. Najväčším úspechom ich školy bol úspech z roku 2009, kedy dostali medzinárodnú cenu za najlepšie jahodové víno, ktoré si sami vyrábajú z vlastnoručne vypestovaných jahôd. Chorvátska učiteľka rozprávala aj o projektoch, do ktorých bola ich škola zapojená. Podobne ako na našej škole aj ich žiaci a učitelia navštívili vďaka projektom už množstvo krajín. Po prezentácií nasledovalo krátke video (8-10 min) o ich škole. Ako sa žiaci učia, čo sa učia, zábery z hodín a praktických vyučovaní. Mohli sme vidieť aké majú ovocné sady, kde pestujú jahody a mnohé iné ovocie. Na videu boli aj vyjadrenia riaditeľa, pedagógov a žiakov. Veľmi sa mi páčili zábery a spracovanie videa, keďže sa vo voľnom čase taktiež sem tam venujem video tvorbe, dokážem takéto veci oceniť. Po prezentácii nasledovali rôzne zoznamovacie aktivity na prelomenie ľadov a ľahšie vzájomné zoznamovanie sa.

 • Dňa 8. decembra 2015 môžte navštíviť a ochutnať z našich výrobkov.

  Bude duel odborov: hostinský - kuchár v pečení vianočného pečiva. Kde? V školskej jedálni v učebniach stolovania a technológie v čase od 9.00 do 13.00 hod.

  Tešíme sa na Vašu účasť....

 • Dňa 18.11.2015 sa v našej škole uskutočnil Deň študentstva a Imatrikulácia prvákov.

  Po športovo strávenom dopoludní nasledoval veselý uchaľák. Tretiaci nás natreli  pleťovou maskou v podobe medu a múky.

  Potom to už nechali na nás, aby sme sa predviedli. Ďalej sme sa presunuli do vestibulu školy. Úlohy boli zábavné. Po úspešne zvládnutých úlohách sme prečítali sľub prvákov, sľubovali sme, že sa budeme slušne správať a boli sme pasovaní mečom.

 • V dňoch 11. až  12. novembra sa v Športovej hale v Prešove uskutočnil     23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2015, na ktorej našu školu reprezentovali Ivana Partilová, Jaroslav Štefaník a Mgr. Ľudmila Haleková. 

  Súťaž organizovali Hotelová akadémia Prešov, AEHT – Európska asociácia škôl hotelierstva a turizmu, Slovenská barmanská asociácia a Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Oficiálnymi sponzormi boli firmy Koft s.r.o. Bratislava a Rudolf Jelínek Slovakia, ktorých produkty boli povinnými ingredienciami v receptúrach pripravovaných nápojov. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 77 súťažiacich zo siedmich európskych krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to Before dinner cocktail a Soft drink.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • 054 7322510
  0918 340777

Fotogaléria