Navigácia

Partneri

 Na stránke sa pracuje.

SSOŠ Giraltovce opäť boduje v medzinárodných projektoch

Nasledujúce dva roky budú mať učitelia a žiaci na SSOŠ v Giraltovciach opäť možnosť pracovať na medzinárodnej úrovni. Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+, tentoraz s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu je zapojených 9 európskych škôl, okrem Slovenska aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola sa pod vedením  Mgr. Jána Kopčáka stala hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt. Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podniknú pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých pochopíme spojenia medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja. Spolu sa naučíme čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Cieľom nášho záujmu budú rovnako i múzeá, národné parky, návštevy odborníkov ako sú historici, archeológovia, turisti, sprievodcovia, miestni ľudia a podobne. Získané informácie budú zakomponované do vyučovacích hodín, rovnako zverejnené na webovej stránke e-twinning. Vytvoríme tzv. sprievodcu pre objavenie historického, prírodného i kultúrneho dedičstva každej z krajín. Spoločným komunikačným jazykom bude opäť anglický jazyk, avšak okrem zlepšenia jazykových kompetencií očakávame i progres v IKT a prírodovednej oblasti. 

Prvú z krajín, ktoré sme v rámci projektu navštívili, bolo Švédsko. Mobilita pre učiteľov, ktorá bola zameraná na zosúladenie podmienok a ďalších krokov potrebných  pre realizáciu projektu, nám priniesla možnosť vidieť veľmi zaujímavú vyspelú európsku krajinu. Na vlastné oči sme mohli obdivovať novovybudovanú školu a rovnako sa dozvedieť viac o fungovaní švédskeho vzdelávacieho systému s konkrétnymi ukážkami hodín, čo bolo pre všetkých nás, učiteľov, nesmierne hodnotné a inšpiratívne. Absolvovali sme semináre zamerané na rôzne témy (CLIL, IKT nástroje...), ktoré nám pomôžu pri realizácii projektu i ďalšej práci. Okrem toho sme počas takmer týždňa spoznávali  mestské i prírodné zaujímavosti Švédska, ochutnali výborné švédske jedlo, zažili švédsku pohostinnosť, vľúdnosť a štedrosť. Rovnako sme prehĺbili aj naše medzinárodné priateľstvá a plní pozitívnych dojmov sa môžeme naplno pustiť do ďalšej práce. 

                                                                                          Mgr. Andrea Kytíková

      

                                                                                                                                            

Pondelok 30. 11. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 30.11.2015)
Tomáš Tramita (2.C)

Školský magazín

Milí študenti, 

pozrite si posledné číslo školského magazínu.

 • Deň študentstva a Imatrikulácia prvákov

  Dňa 18.11.2015 sa v našej škole uskutočnil Deň študentstva a Imatrikulácia prvákov.

  Po športovo strávenom dopoludní nasledoval veselý uchaľák. Tretiaci nás natreli  pleťovou maskou v podobe medu a múky.

  Potom to už nechali na nás, aby sme sa predviedli. Ďalej sme sa presunuli do vestibulu školy. Úlohy boli zábavné. Po úspešne zvládnutých úlohách sme prečítali sľub prvákov, sľubovali sme, že sa budeme slušne správať a boli sme pasovaní mečom.

 • Okresné kolo vo futbale žiakov 19.11.2015

  Okresného kola vo futbale žiakov SŠ sa zúčastnilo 8 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyri družstvá. V našej skupine sme mali za súperov stredné školy zo Svidníka - Cirkevnú strednú zdravotnícku školu, Strednú priemyselnú školu a Spojenú školu.

  Výsledky v skupine nám zabezpečili postup do finále:

 • Týždeň boja proti drogám 16.11. - 20.11. 2015

  Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch.  Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa  viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

 • Mackulin Cup 2015

  16. novembra 2015 sa uskutočnil futbalový turnaj žiakov základných škôl a chlapcov narodených po 1. 1. 2000. Turnaja sa zúčastnili 6 družstiev – ZŠ Giraltovce, SZŠ Giraltovce, ZŠ Kračúnovce, Tomi Kid Academy, CFT Academy Prešov a Gymnázium Giraltovce.

  Zo SSOŠ Giraltovce nastúpili študenti 1. ročníka Marián Jadlovský, Tomáš Calko a Dominik Macko. Po prehre s gymnáziom a výhre nad Tomi Kid Academy postúpili naši chlapci do boja o 3. miesto proti mužstvu z druhej skupiny.

 • Ďalšie barmanské ocenenie v našej škole EUROCUP 2015

  V dňoch 11. až  12. novembra sa v Športovej hale v Prešove uskutočnil     23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2015, na ktorej našu školu reprezentovali Ivana Partilová, Jaroslav Štefaník a Mgr. Ľudmila Haleková. 

  Súťaž organizovali Hotelová akadémia Prešov, AEHT – Európska asociácia škôl hotelierstva a turizmu, Slovenská barmanská asociácia a Prešovský samosprávny kraj pod záštitou predsedu PSK Petra Chudíka. Oficiálnymi sponzormi boli firmy Koft s.r.o. Bratislava a Rudolf Jelínek Slovakia, ktorých produkty boli povinnými ingredienciami v receptúrach pripravovaných nápojov. V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 77 súťažiacich zo siedmich európskych krajín (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). Súťažilo sa v dvoch kategóriách a to Before dinner cocktail a Soft drink.

 • Medzinárodný deň školských knižníc – 26. október 2015

  Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania (Students at the centre of Learning).

  Vážení študenti,

  oznamujeme Vám, že v pondelok 26. 10. 2015  po 2. vyučovacej hodine sa uskutoční akcia Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Cez životné osudy amerického bežca Louisa Zampieriho sa prenesieme do obdobia 2. svetovej vojny a americko-japonských bojov.

 • Putovanie po historických cestách severného Talianska

  Krásnych osem októbrových  dní prežila malá výprava v zložení Mgr. J. Kopčák, Mgr. A. Kalafová, študenti Soňa Nováková, Michal Baran a František Šebeš v severnom Taliansku, v krásnom alpskom údolí Valle d´Aosta.  

  Spoločne s partnermi projektu Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...) z Talianska, Portugalska, Španielska, Švédska, Poľska, Francúzska, Litvy  a Chorvátska putovali po historických starovekých  rímskych cestách a po cestách, ktorými prechádzali stredovekí pútnici z Cantenbury do Ríma.

 • Exkurzia v Poľsku sa nám páčila

  V dňoch 13. a 14. októbra 2015 sa žiaci jednotlivých tried našej školy zúčastnili exkurzie v Poľsku. Navštívili sme mesto Krakov, Osvienčim a soľnú baňu Wieliczka.

  Z Giraltoviec sme vyrazili približne o 7:15. Cesta bola veľmi dlhá, no skracovali sme si ju fotením, počúvaním hudby a pozeraním sa vonku z okna autobusu. Keď sme dorazili, navštívili sme prvú časť Osvienčimu. Na vstupnej bráne bolo napísané: ARBEIT MACHT FREI (práca oslobodzuje). Prechádzali sme jednotlivými blokmi a pani učiteľka Baranová nás informovala o 2.sv. vojne a o koncentračných táboroch. Bol to veľmi citlivý zážitok, ale sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tohto výletu a zobrať si z neho ponaučenie. Po skončení prehliadky prvej časti Osvienčimu sme sa presunuli do druhej časti, ktorá sa nazývala Birkenau. Videli sme tam veľa barakov. Stretli sme ľudí rôznych národností.

 • Osvienčim – Krakov – Wieliczka exkurzia 13. - 14. 10. 2015

  Bohatý program nám prinesie  začiatok októbra. Počas dvojdňového školského výletu navštívime poľské mesto Osvienčim

  Počas druhej svetovej vojny bol  Osvienčim pričlenený k Nemeckej ríši a bol tu vybudovaný najprv koncentračný tábor Auschwitz I v areáli bývalých kasární a neskôr na druhej strane mesta rozsiahly vyhladzovací tábor Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka). V koncentračnom a vyhladzovacom tábore Auschwitz našlo smrť vyše milióna ľudí.

 • Október môže patriť zaujímavej knihe

  Román Nezlomený  od autorky Laury Hillenbrandovej  prináša skutočný príbeh z druhej 

  svetovej vojny o prežití, odhodlaní a odpustení.

  „Jedno májové popoludnie roku 1943 sa americký bombardér zrútil do Pacifiku a zmizol. 

  Zostali po ňom len roztrúsené trosky a mastné fľaky oleja, benzínu a krvi. No potom sa 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • 054 7322510
  0918 340777

Fotogaléria