Školský magazín

Milí študenti, 

pozrite si aktuálne číslo nášho školského magazínu.

                        SSOS3.pdf

Navigácia

Ďalšie informácie o škole nájdete na stránke www.ssosgiraltovce.sk

SSOŠ Giraltovce opäť boduje v medzinárodných projektoch

Nasledujúce dva roky budú mať učitelia a žiaci na SSOŠ v Giraltovciach opäť možnosť pracovať na medzinárodnej úrovni. Naša škola sa už po tretí raz stala úspešným žiadateľom o podporu z projektu Erasmus+, tentoraz s názvom Can you tell me the way to... (Môžete mi ukázať cestu ...). Do projektu je zapojených 9 európskych škôl, okrem Slovenska aj školy z Talianska, Švédska, Portugalska, Španielska, Chorvátska, Litvy, Poľska a Francúzska. Naša škola sa pod vedením  Mgr. Jána Kopčáka stala hlavnou koordinátorskou školou pre celý projekt. Partneri z deviatich krajín so strategickou polohou v rámci Európy podniknú pešie túry po svojich územiach s cieľom nájsť cesty, na základe ktorých pochopíme spojenia medzi našim historickým dedičstvom a jeho prírodnými a kultúrnymi aspektmi a rovnako aj zmeny, ktorými boli tieto cesty poznačené v rámci historického vývoja. Spolu sa naučíme čítať historické mapy a dokumenty, klasifikovať rozličné typy ciest, objavovať ich zvláštnosti a porovnávať ich funkcie v minulosti a dnes. Cieľom nášho záujmu budú rovnako i múzeá, národné parky, návštevy odborníkov ako sú historici, archeológovia, turisti, sprievodcovia, miestni ľudia a podobne. Získané informácie budú zakomponované do vyučovacích hodín, rovnako zverejnené na webovej stránke e-twinning. Vytvoríme tzv. sprievodcu pre objavenie historického, prírodného i kultúrneho dedičstva každej z krajín. Spoločným komunikačným jazykom bude opäť anglický jazyk, avšak okrem zlepšenia jazykových kompetencií očakávame i progres v IKT a prírodovednej oblasti. 

Prvú z krajín, ktoré sme v rámci projektu navštívili, bolo Švédsko. Mobilita pre učiteľov, ktorá bola zameraná na zosúladenie podmienok a ďalších krokov potrebných  pre realizáciu projektu, nám priniesla možnosť vidieť veľmi zaujímavú vyspelú európsku krajinu. Na vlastné oči sme mohli obdivovať novovybudovanú školu a rovnako sa dozvedieť viac o fungovaní švédskeho vzdelávacieho systému s konkrétnymi ukážkami hodín, čo bolo pre všetkých nás, učiteľov, nesmierne hodnotné a inšpiratívne. Absolvovali sme semináre zamerané na rôzne témy (CLIL, IKT nástroje...), ktoré nám pomôžu pri realizácii projektu i ďalšej práci. Okrem toho sme počas takmer týždňa spoznávali  mestské i prírodné zaujímavosti Švédska, ochutnali výborné švédske jedlo, zažili švédsku pohostinnosť, vľúdnosť a štedrosť. Rovnako sme prehĺbili aj naše medzinárodné priateľstvá a plní pozitívnych dojmov sa môžeme naplno pustiť do ďalšej práce. 

                                                                                          Mgr. Andrea Kytíková

      

                                                                                                                                            

Utorok 31. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 31.5.2016)
Martin Kurej (2.D)
Martin Sabolčík (4.A)
Petronela Podubinská (2.C)
PaedDr. Viera Kecerová
Zajtra (Streda 1.6.2016)
Martina Peštová (2.D)

Deviataci pozor - Vodičský kurz zdarma!

Žiakom deviateho ročníka, ktorí sa v školskom roku 2016/2017 stanú "našimi" prvákmi máme pripravenú popri ostatným benefitom zaujímavú ponuku - Vodičský kurz zdarma (pre žiakov študijných odborov so študijným priemerom do 2,0; pre žiakov trojročných učebných odborov so študijným priemerom do 2,5).

 • Milí deviataci,

  riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach  PaedDr. Martin Koššala, MBA v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. (školský zákon) vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na voľné miesta  pre žiakov deviatych ročníkov na študijné odbory

 • 9. mája 2016 sa učebňa č. 35 v SSOŠ zaplnila tými najlepšími z jednotlivých tried - konalo sa v poradí už 7. školské kolo ekonomickej olympiády, ktoré preverilo vedomosti a zručnosti žiakov z ekonomickej oblasti.

  Ekonomická olympiáda v našej škole je známa súťaž.  V tomto školskom roku sa jej zúčastnili zástupcovia študijných odborov škola podnikania a podnikania v remeslách a službách. V čase cca 90 minút žiaci riešili úlohy, ktoré preverili ich teoretické vedomosti získané štúdiom odborných ekonomických predmetov, riešili praktické príklady, zamerané na finančnú gramotnosť a hľadaním tých správnych odpovedí z prípadovej štúdie preverili svoju čitateľskú gramotnosť. Náročnosť úloh bola iná pre kategóriu A (1. – 2. ročník štúdia), iná pre kategóriu B (3. – 4. ročník štúdia). Súťaživosť žiakov bola veľká, každý zodpovedne pracoval nad zadanými úlohami.

 • 22. apríla oslavujeme Deň Zeme. Pripomíname si cenné dary, ktoré nám Zem poskytuje a zdôrazňujeme potrebu zachovať tieto dary pre budúce generácie.

  Študenti našej školy venovali sviatku Zeme program, ktorý pripravila PaedDr. M. Rozputinská. Z odpadových materiálov – papiera, kovu, plastov, skla – vyrobili množstvo užitočných i krásnych predmetov. Vestibul školy zaplnili pekné vázičky i svietniky z použitých  fliaš aj novinového papiera. Ktosi vyrobil fungujúci ventilátor z plastovej fľaše,  niekto iný sánky z plastov, presýpacie hodiny, pútač z plastových vrchnáčikov, papierový pamätník Černobyľskej tragédie... Bolo sa na čo pozerať.

 • V dňoch 18.4 - 22.4.2016 sa žiaci odboru hostinský z tried 1.C, 3.C a 2.C zúčastnili barmanského kurzu, ktorý organizačne i finančne zabezpečila SSOŠ Giraltovce.

  Dni  kurzu boli plné vôní, chutí a zážitkov. Okrem nových vedomostí z teórie nápojov sme spoznali barmanský inventár, prakticky sme pripravovali miešané nápoje a nechýbala ani zábava.

 • Beseda s odborníkom z praxe pánom Tiborom Raganom, riaditeľom výroby v podniku  Rikostav, s. r. o. v Giraltovciach.

  Vzdelávať mladých ľudí tak, aby boli pripravení pre život, znamená prepájať teóriu s praxou v najširšej možnej miere. Za týmto cieľom sa v SSOŠ snažíme zapájať do vyučovacieho procesu rôzne metódy a formy práce. Častou metódou sú práve besedy. Vzhľadom na to, že absolventi našej školy získavajú počas štúdia jazykovú i odbornú prípravu pre sféru súkromného podnikania, ako aj kvalifikáciu na prvý stupeň riadenia rôznych podnikov národného hospodárstva, hosťom, ktorý prijal naše pozvanie na besedu 18. apríla 2016, bol odborník z praxe pán Tibor Ragan, riaditeľ výroby v podniku  Rikostav, s. r. o. v Giraltovciach.

 • Deň sme začali budíkom o 8:00. Vstávalo sa mi veľmi ťažko, keďže sme celý včerajšok precestovali. Oddych sme potrebovali ako soľ. Raňajkovali sme v hotelovej jedálni pripomínajúcej  malú, ale veľmi bohato vyzerajúcu reštauráciu. Na švédskych  stoloch sme našli aj niečo slovenské. Slanina, šunka, syr... Malé chrumkavé croasanty boli asi najlepšie zo všetkého.

 • Spojená škola v Sabinove privítala 8. 4. 2016 všetkých víťazov školského kola SOČ Prešovského kraja na Krajskom kole tejto súťaže. 

  Veľmi zaujímavé práce v odbore 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie prezentovalo až 20 súťažiacich.

 • V dňoch  31. marca - 1. apríla sa časť triedy 2.A, dvaja žiaci 1.A, pán učiteľ Kecer a pán učiteľ Kopčák zúčastnili prostredníctvom projektu Erasmus + „Can you tell me the way to...“ miestnej mobility v Bardejove.

  Hneď, ako sme pricestovali do Bardejova, zvítali sme sa s veľmi milou pani sprievodkyňou a jej manželom. Naše prvé kroky viedli do Zborova. Odtiaľ sme pomaličky šliapali hore lesom k Zborovskému hradu a obdivovali sme krásy lesa. Keď bol vytúžený cieľ na dosah ruky, všetci sme boli nadšení. Videli sme vstupnú bránu do hradu, do ktorej sme vstúpili. Hrad bol z polovice zrútený,  no aj tak mu z krásy neubudlo. Vyšli sme na najvyšší bod hradu, kde sme sa kochali nádherným výhľadom. Pani sprievodkyňa nám rozprávala históriu tohto krásneho hradu. Z nej sme sa dozvedeli, že prvé zmienky o tomto hrade pochádzajú z čias vlády Bella IV. Z éry budovania hradov po tatárskych nájazdoch. Po výklade a sprievode sme šli do Bardejovských Kúpeľov, kde sa niekedy v dávnej minulosti obchodovalo s liečivou vodou. Dnes sa toto miesto využíva ako rekreačné stredisko, kde si môžete zakúpiť chutné oblátky alebo sa napiť liečivej vody. Potom sme sa šli naobedovať. Po chutnom obede sme sa vybrali na prehliadku hlavného bardejovského námestia, kde sa nachádza Bazilika sv. Egídia z 13. storočia, Mestská radnica postavená v gotickom štýle a okolo celého námestia dómy, ktoré sú dnes využité ako obchody a reštaurácie. Po prehliadke mesta sme sa pobrali ubytovať do Hotela Bardejov. Tam sme sa usadili a oddýchli po náročnom dni. No to nebolo všetko. Učitelia nás večer rozdelili do menších skupiniek a zadali nám veľmi zaujímavé a zábavné úlohy. Opäť sme šli na bardejovské námestie a splnili ich. V noci úplne vyšťavení sme sa vrátili do hotela a šli sme spať.

 • V dňoch 26. 3. – 17. 4. 2016 sa naši druháci študijného odboru škola podnikania zúčastňujú v rámci programu Erasmus+ odbornej stáže v talianskom Miláne.

  Okrem pracovných činností, kde sa zdokonaľujú vo svojom odbore, budú spoznávať kultúrny a spoločenský život tohto nádherného mesta.

 • Vestibul SSOŠ v Giraltovciach sa popoludní 10. marca 2016 zaplnil učiteľmi a študentmi odborov škola podnikania, hostinský. Všetci so záujmom očakávali dlhšie avizovanú, v poradí už druhú besedu s bývalými absolventmi školy.

  Naše pozvanie prijali

  PhDr. Tatiana Majerová, rod. Zajacová, PhD.učiteľskú prax začínala na Prešovskej univerzite, katedre pedagogiky, v súčasnosti pracuje ako učiteľka v Základnej škole v Giraltovciach,

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
 • 054 7322510
  0918 340777

Fotogaléria